Årets Hjertesager 2024

Sundhed og trivsel gennem hele livet og på tværs af generationer er kendetegn for de fem foreninger, der netop er blevet kåret som Årets Hjertesager i PFA Brug Livet Fonden.

Vi ønsker et stort tillykke til Hjerteassistenterne, Skolens Venner, Familier med kræftramte børn, Foreningen Fisken og Samværd.

Sammen med titlen som Årets Hjertesager og økonomisk støtte følger også et år, hvor fonden vil samarbejde med sagerne for at sætte fokus på deres indsatser.

     

 

Hjerteassistenterne

Hjerteassistenterne er førstehjælpere, der har valgt at stå frivilligt til rådighed og komme folk til undsætning i deres nærområde i tilfælde af hjertestop. Det særlige ved dem er, at de alle er professionelle fagfolk, som til daglig arbejder med at redde liv.

Hvert år får 5.400 personer i Danmark hjertestop uden for hospitalerne, og af dem overlever kun 14 %. Det er derfor Hjerteassistenternes fælles målsætning at redde mange flere liv og mennesker i alle aldre, som endnu ikke er klar til at skulle herfra og som stadig har meget at leve for og opleve.  

Læs mere om Hjerteassistenterne

 

Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende organisation, der bekæmper mistrivsel blandt børn ved at tilbyde nærværende voksenrelationer gennem frivillige skolevenner i skoletiden. Det hjælper børnene med at styrke deres deltagelse i klassens fællesskab. 

Skolevenner støtter den enkelte elev i fællesskabet i klassen, og kan både have særligt fokus på de elever, der har det svært og mistrives, eller et mere generelt fokus på hele klassen, der giver lærerne overskud til at gøre noget ekstra for de elever, der har særligt brug for det.
 

Læs mere om Skolens Venner

 

 

Familier med kræftramte børn

Foreningen, Familier med kræftramte børn (FMKB), er en landsdækkende patientforening, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft. 

FMKB står bag et ungenetværk for børn og unge med kræft eller senvirkninger. Som ung med kræft oplever man behovet for løsrivelse, samtidig med at sygdommen sætter fysiske og psykiske præg, der gør det svært at ”høre til”. Ungenetværket hjælper disse unge med at genfinde troen på, at fremtiden også har noget godt til dem.  

Læs mere om Familier med kræftramte børn

 


 

 

 

Foreningen Fisken

Foreningen Fisken vejleder unge i alderen 13-24 år, og tilbyder samvær med engagerede voksne med det formål at været et holdepunkt for de unge. Missionen er at vejlede og understøtte unges egne evner til at navigere i livet.

Foreningen tror på, at fritidsjob, uddannelse og stærke voksne relationer kan bygge bro og øge unges følelse af medborgerskab og deltagelse i Danmark. Fisken er derfor et værested, en fritidsjobindsats, et uddannelsestilbud og et mentortilbud.
 

Læs mere om Foreningen Fisken

 

Samværd

Samværd bygger bro mellem generationer og skaber møder med mening. Foreningen står bag projektet, Leg på Plejehjem, som gennem musik, leg og samvær har til formål at skabe meningsfulde møder mellem de yngste og de ældste i vores samfund.

Leg på Plejehjem skaber rammer for møder mellem mennesker, der normalt ikke mødes. Foreningen tror på magien i mødet mellem generationer, da det gør alle parter gladere og klogere på livet. Uanset om du er 0 eller 93 år giver det værdi at mødes i et fællesskab med en anden generation.  

Læs mere om Samværd