Mød en række af hjertesagerne fra 2017

PFA Brug Livet Fonden støtter op om ildsjæles engagement ved at give økonomisk og faglig bistand til udvalgte sager og ved at skabe opmærksomhed om sagerne. Disse hjertesager modtog støtte fra fonden i 2017:

 

 

Børns Voksenvenner


 

Sølund Musik-Festival

 

Julemærkefonden

 

Foreningen for Børn med handicap - og deres familier

 

Cystisk Fibrose Foreningen