Efter et hårdt år lysner det for danskernes privatøkonomi

Privatøkonom i PFA, Camilla Schjølin Poulsen.

Danskernes privatøkonomi har fået det mærkbart bedre efter et svært 2022. Det viser en ny beregning fra PFA, som samtidig anbefaler, at man giver sin privatøkonomi et eftersyn, så man får taget højde for de stigende renter og udnyttet et eventuelt opsparingsoverskud.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er inflationen i juli steget med 3,1 pct. Stigningen er et lille hop op fra juni, hvor den lå på 2,5 pct., men sammenligner man med juli sidste år, hvor inflationen var helt oppe på 8,7 pct., er der tale om et markant fald.

Den positive udvikling skyldes især lavere energipriser. Siden sommeren 2022, hvor inflationen for alvor gjorde ondt, har en typisk dansk familie med naturgas fået ca. 2.700 kr. mere til rådighed om måneden. Opvarmer familien i stedet for med fjernvarme, er fremgangen på ca. 2.000 kr. månedligt. Det viser nye beregninger fra PFA.

”Det er meget positivt, at det seneste år har budt på både pæne lønstigninger og store fald i energipriserne. Tilsammen betyder det, at mange familier i dag har omkring 2.000 kr. mere til sig selv om måneden i forhold til samme tidspunkt sidste år,” siger Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom fra PFA.

Forbrugertillid er på vej tilbage
Fremgangen skyldes både en årlig lønstigning på 3,6 pct. (kilde: Dansk Arbejdsgiverforening 2. kvartal 2023) samt et fald i priser på både benzin, naturgas og el (kilde: Danmarks Statistik). Familiens udgifter til fødevarer og fjernvarme er steget i samme periode.

”En fremgang i rådighedsbeløbet på omkring 2.000 kr. om måneden er mange penge, og det vil virkelig kunne mærkes hos den enkelte familie og kan forhåbentlig give en større økonomisk tryghed, hvilket der er behov for efter chokket i 2022,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Forbrugertilliden hos danskerne har været støt stigende siden lavpunktet i oktober 2022, men der er fortsat et godt stykke op til niveauet i sensommeren 2021, som er det tidspunkt, hvor inflationen startede med at røre på sig.

”Den kommende vinter vil sandsynligvis byde på stigende energipriser, men hvis familierne husker på den gode adfærd fra 2022, fx ikke skrue for højt op for varmen, tænke over transportudgifter og holde fokus på at undgå madspild med mere, så giver man sig selv gode kort på hånden i forhold til vinterhalvåret,” lyder det fra PFA’s privatøkonom.

Få tjek på privatøkonomien
Den forbedrede privatøkonomi kan give anledning til at kigge på, hvordan ens penge bedst gør nytte.

”Har man tilrettet sin økonomi til strammere økonomiske tider, så vil man efterhånden stå med et overskud på kontoen. Og har man ikke planer med pengene, så er der to oplagte muligheder nemlig enten at nedbringe gæld og dermed få en rentebesparelse eller at øge sin frivillige opsparing, så man styrker sin fremtidige økonomi,” siger hun.

Motivationen for at styrke den økonomiske frihed er stor hos danskerne. Eksempelvis steg de frivillige indbetalinger til pension i 2022 på trods af den svækkede privatøkonomi.

Samtidig viser en ny befolkningsundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Wilke, at 76 pct af de adspurgte er parate til at spare mellem 500-4.000 kr. mere op hver måned for at øge deres mulighed for at gå tidligere på pension.