PFA Brug Livet Fonden kårer Årets Hjertesager 2024

Sundhed og trivsel gennem hele livet er kendetegn for de fem foreninger, der netop er blevet kåret som Årets Hjertesager i PFA Brug Livet Fonden. I alt er 490.000 kr. blevet uddelt til organisationer, som fx hjælper kræftramte børn, styrker fællesskaber og forebygger mistrivsel.

Det har været et tæt felt af mange gode sager, der har søgt støtte til deres frivillige arbejde med at hjælpe andre. I alt 72 foreninger har ansøgt, og PFA Brug Livet Fondens bestyrelse har udvalgt fem velgørende foreninger, som nu kan se frem til en økonomisk håndsrækning og hjælp til at skabe yderligere opmærksomhed om deres vigtige arbejde.

Hjertesagerne 2024 har et bredt fokus lige fra akut hjælp, hvis uheldet er ude, trivsel i hverdagen og meningsfulde relationer på tværs af generationer. Fælles for hjertesagerne er, at de sætter fokus på sundhed og trivsel gennem hele livet. Det gør de ved at hjælpe dem, der bliver ramt af sygdom, dem der oplever mistrivsel eller dem, der får ekstra glæde af en relation til en støttende voksen eller et legende barn.

"Sundhed og trivsel er vigtigt hele livet, og derfor støtter vi i år foreninger, der aktivt hjælper andre mennesker, som enten kæmper mod akut sygdom eller mistrivsel. Det gælder f.eks. unge, som har det svært i skolen, hvis uheldet er ude, eller personer, der har behov for ekstra støtte i hverdagen. Foreningerne er rigtig gode eksempler på værdien af det stærke engagement og den frivillighed, som er en meget vigtig del af vores samfund. Det skal vi ikke tage for givet, og jeg er glad for, at vi i PFA Brug Livet Fonden kan støtte op om deres arbejde," siger Jacob Holbraad, der er formand for bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden og formand i PFA.

Årets udvalgte hjertesager modtager et pengebeløb samt hjælp og sparring fra PFA til at skabe mere synlighed omkring deres arbejde, blandt andet i form af en professionelt produceret film.

Det er bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden, som har udvalgt, de foreninger, der modtager støtte. Afstemning på fondens hjemmeside og PFA's Kunderåd har vejledt udvælgelsen.

PFA Brug Livet Fondens Årets Hjertesager for 2024 er følgende:

Hjerteassistenterne - modtager 140.000 kr.

Hjerteassistenterne er førstehjælpere, der har valgt at stå frivilligt til rådighed og komme folk til undsætning i deres nærområde i tilfælde af hjertestop. Det særlige ved Hjerteassistenterne er, at de alle er professionelle fagfolk, som til daglig arbejder med at redde liv.

Hvert år får 5.400 personer i Danmark hjertestop uden for hospitalerne, og af dem overlever kun 14 procent. Det er derfor Hjerteassistenternes fælles målsætning at redde mange flere liv og mennesker i alle aldre, som endnu ikke er klar til at skulle herfra, og som stadig har meget at leve for og opleve.

Skolens Venner - modtager 140.000 kr.

Skolens Venner er en landsdækkende organisation, der bekæmper mistrivsel blandt børn ved at tilbyde nærværende voksenrelationer gennem frivillige skolevenner i skoletiden. Det hjælper børnene med at styrke deres deltagelse i klassens fællesskab.

Skolevenner støtter den enkelte elev i fællesskabet i klassen og kan både have særligt fokus på de elever, der har det svært og mistrives, eller et mere generelt fokus på hele klassen, der giver lærerne overskud til at gøre noget ekstra for de elever, der har særligt brug for det.

Familier med kræftramte børn – modtager 70.000 kr.

Foreningen, Familier med kræftramte børn (FMKB) er en landsdækkende patientforening, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

FMKB står bag et ungenetværk for børn og unge med kræft eller senvirkninger. Som ung med kræft oplever man behovet for løsrivelse, samtidig med at sygdommen sætter fysiske og psykiske præg, der gør det svært at "høre til". Ungenetværket hjælper disse unge med at genfinde troen på, at fremtiden også har noget godt til dem.

Foreningen Fisken - modtager 70.000 kr.

Foreningen Fisken vejleder unge i alderen 13-24 år og tilbyder samvær med engagerede voksne med det formål at være et holdepunkt for de unge. Missionen er at vejlede og understøtte unges egne evner til at navigere i livet.

Foreningen tror på, at fritidsjob, uddannelse og stærke voksne relationer kan bygge bro og øge unges følelse af medborgerskab og deltagelse i Danmark. Fisken er derfor et værested, en fritidsjobindsats, et uddannelsestilbud og et mentortilbud.

Foreningen Samværd - modtager 70.000 kr.

Samværd bygger bro mellem generationer og skaber møder med mening. Foreningen står bag projektet, Leg på Plejehjem, som gennem musik, leg og samvær har til formål at skabe meningsfulde møder mellem de yngste og de ældste i vores samfund.

Leg på Plejehjem skaber rammer for møder mellem mennesker, der normalt ikke mødes. Foreningen tror på magien i mødet mellem generationer, fordi det gør alle parter gladere og klogere på livet. Uanset om du er 0 eller 93 år, giver det værdi at mødes i et fællesskab med en anden generation