Sæson for samfundsansvar

Videnskabeligt baserede klimamål, menneske- og arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed og biodiversitet. Det er nogle af hovedtemaerne for PFA’s deltagelse på forårets mange generalforsamlinger, som PFA som aktiv og ansvarlig investor prioriterer højt.

PFA vil i år deltage på rekordmange generalforsamlinger og går derfor en travl tid i møde, da foråret er højsæson for generalforsamlinger. Det fortæller chef for ESG og investeringer i PFA, Rasmus Bessing.

”Vi regner med at stemme på 370 generalforsamlinger, som er rekord for PFA. Vi kan ikke være alle steder, og derfor prioriterer vi vores deltagelse efter, hvor vi har bedst mulighed for at skubbe selskaberne i mere ansvarlig retning til gavn for dem selv, samfundet og det langsigtede afkast til vores kunder. Samtidig dækker de udvalgte selskaber 95 procent af CO2-udledningen fra vores portefølje,” siger Rasmus Bessing.

Særligt fokus på minesektoren
Han nævner, at PFA i den seneste periode blandt andet har været tæt på minesektoren, som er en vigtig forudsætning for den grønne omstilling, men som samtidig er en sektor, der generelt er præget af udfordrende arbejdsforhold og ligeledes kan have stor negativ påvirkning på klimaet og biodiversiteten.

”Vi hører måske ikke så meget til mineindustrien, fordi den ikke fylder så meget på vores breddegrader. Men det er den, der står for udvinding af alle de mineraler og metaller, vi skal bruge til den grønne omstilling, og for PFA er det vigtigt, at det sker med hensyn til både medarbejdere, klima og biodiversitet. Det er derfor en af de sektorer, vi har engageret os i, og hvor vi har været med til at sætte fokus på behovet for forbedring af arbejdsforhold og større hensyntagen til miljø og klima,” siger Rasmus Bessing.

Han henviser til det australske minelselskab, Rio Tinto, hvor man på opfordring fra blandt andet PFA har taget initiativ til afdækning og forbedring af arbejdsmiljøet. Ligeledes har man været i tæt dialog med selskabet om CO2-aftrykket fra deres stålproduktion, hvor de for nyligt fremsatte mere ambitiøse mål for, hvor hurtig det skulle nedbringes. Sidstnævnte resultat er opnået i tæt samarbejde med Australian Centre for Corporate Responsibility, og netop partnerskaber er en vigtig del af PFA’s strategi for ansvarlige investeringer.

”Selvom PFA også i europæisk regi er en stor investor, står vi stærkere, når vi står sammen med ligesindede investorer. Derfor er vi med i investorsamarbejderne, Nature Action 100 og Climate Action 100+, hvor vi er med til at drive dialogen med globale selskaber som eksempelvis TotalEnergies, Nestle og McDonalds. Det er selskaber, som sætter stort aftryk på klimaet og naturen, men også er dybt afhængige af den og derfor er presset til at finde mere bæredygtige løsninger, hvis de skal bevare deres mulighed for at drive en lønsom forrentning. Den proces vil vi gerne være med til at fremme,” siger Rasmus Bessing.

Videnskabeligt baserede klimamål
En nøgle til at få virksomhederne med på en mere klimavenlig kurs er at sikre, at deres mål og ambitioner er videnskabeligt valide. Det vil derfor også være et vigtigt punkt for PFA på generalforsamlingerne.

”For kunne sammenligne og vurdere selskabernes fremdrift er vi afhængige af, at selskaberne leverer valide data, og der er videnskabeligt belæg for de klima- og miljømål, de fremsætter. Det er langt fra alle selskaber, som i dag lever op til denne forpligtelse, og det bliver derfor et af de temaer, vi vil tage fat på i vores dialoger med selskaberne og på deres generalforsamlinger,” siger Rasmus Bessing.  

Med til disse selskaber hører blandt andet TotalEnergies, som var en af de få udvalgte olie- og gasselskaber, PFA valgte at beholde i porteføljen, da man for år tilbage frasolgte hovedparten af sine investeringer i olie- og gas. Målet var at koncentrere indsatsen og dermed opnå bedre mulighed for indflydelse. Rasmus Bessing nævner i den forbindelse, at TotalEnergies i perioden med PFA som investor har udviklet sig fra at være 100 procent. olie- og gasselskab til at være et af verdens førende selskaber indenfor udvikling af blandt andet biobrændsler, hydro- og vindenergi. Alligevel ser han dog gerne, at udviklingen gik hurtigere.  

”Selvom vi for nu har valgt at beholde ToltalEnergies i porteføljen, så betyder det ikke, at vi enige med alt, hvad selskabet gør, men vi tror på, at deres omstilling går hurtigere, hvis vi og andre ligesindede investorer er med til at skubbe i den rigtige retning. Generelt ønsker vi, at de skal investere mere i omstillingen, være transparente om deres planer og forpligte sig til videnskabelige mål, der er i tråd med Paris-aftalen. Det har vi har løbende kommunikeret til dem, og det vil vi forsætte med i 2024,” siger Rasmus Bessing.

Fakta om PFA's deltagelse på generalforsamlinger

·       PFA’s deltagelse stemmer på generalforsamling hos selskaber, som samlet står for 95 procent af CO2-aftrykket fra vores portefølje.

·       PFA stemmer som udgangspunkt mod bestyrelsessammensætning med mindre end 30 procent kvinder.